Õigusbüroo Ignatius asutati 17. oktoobril 2011. Õigusbüroo nime valimisel on silmas peetud kaht pühakut - püha Ignatius Loyolat ja Antiookia püha Ignatiust (tema pühakupäevaks ongi 17. oktoober).

Õigusbürooga on seotud väga kogenud juristid, kes on töötanud nii seadusandliku kui täitevvõimu juures, nii äri- kui mittetulundussektoris, nii akadeemilisel alal kui õiguskaitsesüsteemis. Õigusbüroo juristideks on:

ERIK SALUMÄE. Sündinud 1970, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1994 (võrdsustatud magistrikraadiga), on olnud doktoriõppes Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Tegutsenud õppejõuna Tartu Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias. Aastatel 1990-1992 oli Eesti Kongressi liige, 2007-2011 Riigikogu liige, kuuludes õiguskomisjoni. Töötanud mh juristina ja kantslerina Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumis, juristina advokaadibüroos HETA, nõunik-sekretariaadijuhatajana Riigikogu põhiseaduskomisjoni juures ning mitme erineva ministri (sh kahe justiitsministri – Märt Raski ja Rein Langi) nõunikuna. Osalenud mitmete seaduste väljatöötamises, nõustanud õigusküsimustes nii Kirikute Nõukogu kui paljusid mittetulundusühinguid, sihtasutusi, kontsertagentuure ja äriühinguid. Kuulub Rooma-Katoliku Kirikusse. Osales kuni 2013. aastani gregoriaani ansambli Vox Clamantis tegevuses.

 

VAHUR GLAASE. Sündinud 1960, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1989 (võrdsustatud magistrikraadiga). Aastatel 1995-1997 (õiguskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni liige, ajutise komisjoni Riigi Kaitsepolitseiameti tegevuse ja jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks esimees), 1999 (väliskomisjoni liige)  ja 2001-2003 (keskkonnakomisjoni liige) oli Riigikogu liige. Töötanud õigusalastel ametikohtadel alates 1985. a-st, sh prokuratuuri süsteemis uurijana ja prokurörina Tallinna, Järvamaa ja vabariiklikus prokuratuuris 1985-1991, Riigikantselei Teabeteenistuses 1991, justiitsministri asetäitjana 1992, president Lennart Meri õigusnõunikuna 1993-1994, Siseministeeriumi kantslerina 1997-1998, OÜ Tradomer (õigusbüroo) juhatajana 1999-2001 ja alates 2003.aastast. Kuulub Eesti Evangeelsesse Luterlikku Kirikusse (Tallinna Toomkoguduse juhatuse liige). Kaitseliidu Tallinna Malevkonna liige alates 1994. a-st, KL Meredivisjoni liige alates 2009. a-st.