Õigusbüroo Ignatius osutab õigusabiteenuseid (mh klientide läbirääkimistel ja asjaajamistel ning vaidluste korral kohtuvälise kokkuleppe saavutamisel; õigusaktide ja -valdkondade analüüsina või ekspertarvamuste koostamisena) kõikides õigusvaldkondades, sealhulgas

 • inimõigused (põhiõiguste ja -vabaduste kaitse)
 • äriõigus
 • ühinguõigus (mittetulundusühinguid, sihtasutusi, korteriühistuid, usulisi ühendusi jt puudutav õigus)
 • Euroopa Liidu õigus
 • võlaõigus
 • ehitusõigus ja planeeringud
 • riigihanked
 • asjaõigus
 • perekonnaõigus
 • tööõigus
 • isikuandmete kaitse
 • karistusõigus
 • väärteomenetlus
 • tsiviilkohtumenetlus
 • haldusmenetlus ja halduskohtumenetlus