Õigusbüroo Ignatius on seadnud eesmärgiks pakkuda kvaliteetset ja operatiivset õigusteenust kõikides õigusvaldkondades. Õigusbüroo juristid on pikaajalise erialase kogemusega, mis on saadud töötamisel erinevates õigusametkondades ja ametikohtadel, niihästi näiteks Riigikogus ja Vabariigi Presidendi Kantseleis kui äri- ja kolmandas sektoris.

Oleme valmis osutama õigusteenuseid nii eraisikutele kui juriidilistele isikutele, nii riigi- kui kohaliku omavalitsuse asutustele, nii äriühingutele kui kirikutele, kogudustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Mõistagi on kliendisuhte puhul tagatud täielikult nii konfidentsiaalsus kui diskreetsus.

Meie jaoks on väga oluline, et õigusabi saaks igaüks, kes meie poole selle saamiseks pöördub. Seetõttu püüame kindlasti olla paindlikud nii oma teenuste hinna kui ka maksetähtaegade kokkuleppimisel kliendiga.

Õigusbüroo osaleb koostöös Kirjastusega Uus Eesti ka õigusalase kirjanduse väljaandmisel.