Õigusbüroost Ignatius on võimalik tellida ja osta Kirjastuse Uus Eesti poolt sarjas “Seletatud seadus” välja antud õiguskirjandust.

Seletatud seadus on raamatusari, milles seaduse paragrahvid ja nende paragrahvide selgitused (mis pärinevad selle seaduseelnõu parlamendimenetluse materjalidest) esitatakse kõrvuti lehekülgedel paralleeltekstidena. Kirjastuse eesmärk on viia ühiskonnas suuremat tähendust omavad seadused sellisel kujul iga asjasthuvitatuni, et kasutajasõbralikus ja ülevaatlikus vormis oleks võimalik tutvuda nende argumentide ja põhjendustega, mis olid seadusandjale ühe või teise sätte sõnastamise ja heakskiitmise aluseks.

Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus (jõustus 5. aprillil 2011). Seaduse paragrahvide selgitustena on võetud aluseks need seletuskirjad, mida kasutas parlament seaduseelnõu menetlemisel. Kuna Riigikogus tehti eelnõu II lugemise käigus eelnõu tekstis mitukümmend muudatust, siis on nendest muudatustest tulenevalt tehtud ka kõik vajalikud korrektiivid nendes selgitustes, mis olid Riigikogule esitatud koos eelnõu algsete materjalidega. Raamatu maht on 96 lehekülge. Ilmumisaasta 2011. Hind EUR 3.95 (sisaldab käibemaksu; postiga saatmise puhul lisandub postisaatekulu). Tellimus tuleb saata e-postiga aadressile info [ät] ignatius.ee , märkides järgmised andmed:

1) Tellija ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi.

2) Tellija e-posti aadress.

3) Tellija täpne postiaadress, millele  saata raamat(ud).

4) Tellitavate eksemplaride arv.

5) Millisel viisil soovitakse raamatud kätte saada (lihtpostiga või tähitud postiga).

Seejärel võtame tellimuses märgitud e-posti aadressil tellijaga kontakti ning sellele e-posti aadressile edastatakse arve saadetava raamatu eest. Raamatule on võimalik järele tulla ka meie büroosse aadressil Estonia pst 15, Tallinn.